วัดอุดรภาราม

    วัดอุดรภาราม ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 288 บ้านกุดลอย หมู่ที่ 5 ตําบลโนนสวาง อําเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัด อุบลราชธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2482 วันตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน จึงตั้งชื่อว่า วัดอุดรภาราม ได้รับพระราชวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2525 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 16 เมตร ยาว 20 เมตร

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุณาสแกน QR-Code
หรือ คลิกที่นี่

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ