กองช่าง

นายนพรัตน์ บรรลังก์

ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 084-8328774

พนักงานส่วนตำบล

นายนิติพล โมหา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายวีระยุทธ หยุดรัตน์

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ

นายวัฒนา สุยะลา

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายอิสระ บุญฉวี

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายจักรี เฟื่องน้อย

ช่างก่อสร้าง

นางสมฤทัย เครือแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายทีฆายุ บุญมั่น

คนงานทั่วไป

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุณาสแกน QR-Code
หรือ คลิกที่นี่

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ