สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสาคร โคตรขาว

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 097-3411469

นายจำลอง กันยุตะ

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 062-1365080

นายอภิวัฒน์ ศรีบุญ

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 098-1128505

 


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายยุทธนา บุญมั่น

ส.อบต. ม.1

นายเทพพร พรมจรรย์

ส.อบต. ม.2

นายบุญหนา กรินรักษ์

ส.อบต. ม.3

นางสมจิต ไทยทวี

ส.อบต. ม.4

นางจำปี หมื่นหล้า

ส.อบต. ม.5

นายเพลิน เฟื่องน้อย

ส.อบต. ม.6

นายสีทา ทองแดง

ส.อบต. ม.7

นายทวี บุญธรรม

ส.อบต. ม.8

นายมนตรี แพงคุณ

ส.อบต. ม.9

นายอภิวัฒน์ ศรีบุญ

ส.อบต. ม.10

นางสมภาร พันโส

ส.อบต. ม.11

นายจำลอง กันยุตะ

ส.อบต. ม.12

นางวาสนา ภูอ่อน

ส.อบต. ม.13

นายสุระพงษ์ ชนะพาห์

ส.อบต. ม.14

นายสายยนต์ เยรัมย์

ส.อบต. ม.15

นายมังกร วรรณา

ส.อบต. ม.16

นายครองศักดิ์ โสระเวช

ส.อบต. ม.17

นายอานนท์ นุ่มนวล

ส.อบต. ม.18

นายสาคร โคตรขาว

ส.อบต. ม.19

นายประดิษฐ์ ศรีบุญ

ส.อบต. ม.20

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุณาสแกน QR-Code
หรือ คลิกที่นี่

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ