กองคลัง

นางถนอม ใจยาว

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 087-8754097

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวมนัสวี ยันกา

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางหนูจร ชินโนรถ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาววันเพ็ญ มั่นใจ

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ

นางสาวนรินรัตน์ กาวาฬ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายณัฐวุฒิ ฝั่งซ้าย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางจุไรรัตน์ จินดาวัลย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวนันทนัช หยุดรัตน์

คนงานทั่วไป

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุณาสแกน QR-Code
หรือ คลิกที่นี่

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ