หัวหน้าส่วนราชการ

นายบรรจง คำแดง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 085-4120292

-

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ -

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางกาญจน์ณนัน จันมานิตย์

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 064-3622597

นางถนอม ใจยาว

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 087-8754097

นายปรีชา หาระสาร

ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 089-2806995

นายณรงค์ชัย อยู่เย็น

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
มือถือ 098-8754000

นายธมะนิต ชุมภาพันธ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
มือถือ 081-0717255

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุณาสแกน QR-Code
หรือ คลิกที่นี่

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ