แผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567 15:33

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง องค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุณาสแกน QR-Code
หรือ คลิกที่นี่

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ