แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง

วันจันทร์, 01 เมษายน 2567 14:15
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุณาสแกน QR-Code
หรือ คลิกที่นี่

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ