ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาคก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นหนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

วันพฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2567 14:35
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นหนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด อบต.โนนสวาง โทร.045-210950

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุณาสแกน QR-Code
หรือ คลิกที่นี่

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ