ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนางดอกจันทร์ ถึงกุดโง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดี, 24 มิถุนายน 2564 20:03

       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนางดอกจันทร์ ถึงกุดโง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ 364,800 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2564 เป็นเงิน 363,200 บาท จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุณาสแกน QR-Code
หรือ คลิกที่นี่

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ