ประกาศ เรื่อง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดกลอยหมู่ที่ 20-ไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสวาง อำเภอ กุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์, 29 เมษายน 2565 14:17

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดกลอยหมู่ที่ 20-ไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสวาง   อำเภอ กุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุณาสแกน QR-Code
หรือ คลิกที่นี่

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ