รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประเภทรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567

วันพุธ, 24 เมษายน 2567 15:24
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประเภทรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุณาสแกน QR-Code
หรือ คลิกที่นี่

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ